محصولات › تجهیزات حفاری انفجاری › Top hammer 

Top hammer

تجهیزات حفاری انفجاری شامل سرمته ، راد،کوپلینگ و شانگ در سایزها و انواع مختلف ساخته شده از بهترین مواد اولیه و با آخرین تکنولوژی روز دنیا.