نمونه کارها 

شما می توانید برخی از نمونه کارهای بیت آذین را در شاخه های زیر بیابید.